Česká Lípa, Praha
Po - Čt 10.00 - 18.00
+420 733 785 797
Zavřít
Česká Lípa, Praha
+420 733 785 797 vladka@terapieceskalipa.cz

PhDr. Vlaďka Fischerová

Terapeut - Lektor - Kouč

Jsem certifikovaný terapeut metody Moveterapie, kterou jsem ve dvouletém výcviku absolvovala u PhDr. Tamary Cenkové, uznávané české psycholožky. Pod vedením doc. Jiřího Kulky jsem absolvovala dvouletý výcvik pozitivní psychoterapie v Česko-německém institutu pozitivní psychoterapie. Zaujala mě síla myšlení a možnosti změnou myšlení měnit i svůj život, takže do mozaiky práce s myšlenkou a podvědomím jsem si přidala i kurz hypnózy u českého hypnoterapeuta PhDr. Jiřího Zíky.

Má praxe

Síla myšlení a možnosti změny myšlení měnit i svůj život
Tajemství písma
Osobnostní profily z rukopisů
Odstraňování negativních emocí
Skripta grafologie
Pozitivní myšlení
Firemní kurzy
Mediace
Nová kniha
Moveterapie
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Tento rok jsem se seznámila s tajemstvím písma a bylo to prostě úžasné. Způsob, jakým píšeme o nás hodně vypovídá podobně jako chůze, náš postoj, podání ruky a pohyb – a písmo vzniká právě díky pohybu. Na základní kurz nenavazovalo nic, takže jsme založily s mou kamarádkou Danou Češkovou Grafologickou konzultační společnost a spolu s dalšími nadšenci jsme se učili od uznávaných grafologů, které jsme si pozvali. Jako houby jsme nasávali informace o nejrůznějších postupech při analýze písma, nabalovali další metody – např. kresbu stromu a kresbu postav, učili se a objevovali … a to vlastně děláme doposud, protože každý rukopis a každá kresba jsou něčím zcela ojedinělým a jedinečným – tak, jako je každý člověk 🙂
Kurzy Grafologie 1996 – 2000, Grafologická konzultační společnost: PhDr. Jiřina Brejchová, PhDr. Dagmar Vitinová, PhDr. Ladislav Richter, PhDr. Dagmar Steinhäuselová, PhDr. Jan Jeřábek, PhDr. Zdeněk Altman.
V tomto období jsem už tvořila osobnostní profily z rukopisů a kreseb pro firmy při výběrovém řízení na manažerské pozice a kombinovala s dalšími testovými metodami. Čím více jsem viděla v rukopisech různé projevy úzkosti, stresu a neurózy (úplně ideální rukopis neexistuje), tím víc jsem si uvědomovala, že každý z nás má nějakou slabost, trápení, které mu ztěžuje život. Co s tím? Do těchto úvah a mého života vstoupila PhDr. Tamara Cenková, úžasná psycholožka a výjimečná osobnost, která byla nejenom mým lektorem při kurzu Moveterapie, ale stala se mou skvělou kamarádkou a později i spoluautorkou publikace, v které jsme společně i s Danuškou Češkovou propojily terapeutickou metodu s grafologií (2011). Opatrně a s velkým respektem jsem začala používat Moveterapii při práci s klienty. Nebyl důvod se bát, ale zkušenosti jsem teprve získávala ( jako v autoškole) a jistota postupem let přicházela spolu s radostí z této úžasné metody.
Kurz MOVETERAPIE : PhDr. Tamara Cenková, 2000 – 2001.
Odstraňováním negativních emocí, které vzniknou v průběhu našeho života, jsem se zabývala už v Moveterapii, ale zajímaly mě i další metody, které pomáhají napravit různé emoční nehody a výrazně tak změní k lepšímu náš život. Z kurzu Moveterapie nás bylo víc zájemců, tak jsem oslovila PhDr. Jiřího Zíku, známého českého hypnoteraputa a ten pro naši skupinu připravil kurz hypnózy. Nádhera. Kurz Individualizované techniky hypnózy: PhDr. Jiří Zíka.
S Danou Češkovou jsme vytvořily v r. 2002 pro naše kurzanty (vedly jsme spolu akreditované kurzy grafologie) skripta grafologie ( v té době bylo málo literatury) a po jejich rozšíření nám je ( k našemu úžasu) vydala Grada Publishing, která nás sama oslovila, pod názvem Grafologie. K naší velké radosti o publikaci byl zájem, takže po dotisku následovalo v r. 2009 druhé vydání. Grafologie, Grada Publishing, 2004.
Pozitivní myšlení – to bylo téma, které jsem probírala se svými klienty – na firemních kurzech odstraňování stresu pro zaměstnance i manažery, kurzech grafologie i mými klienty poradenství a moveterapie. Chtěla jsem vědět víc – získat ucelenější přístup, jaký nabízí pozitivní psychologie. Do Brna jsem jezdila spolu s kamarádkami (z kurzu Moveterapie) na kurz pozitivní psychoterapie a získávala další kamínky do mozaiky práce s podvědomím a vlivu emocí a myšlenek na náš život.
Kurz pozitivní psychoterapie a poradenství: Doc. Jiří Kulka,Česko-německý institut, 2004 – 2005.
V této době jsem kromě terapeutické práce lektorsky vedla firemní kurzy. Více se o jednotlivých tématech rozepisuji v záložce na horní liště “ Pro firmy“. Ale v podstatě se jedná o kurzy zaměřené na vše, co souvisí s komunikací a seberozvojem – předcházení konfliktů, typologii, komunikaci v týmu, odstraňování stresu, rétoriku a samozřejmě milovanou grafologii – v bankovnictví a finančnictví se zaměřením na nápodobu písma. Grada Publishing nám v tomto roce vydala druhou publikaci Grafologie pro personalisty a manažery a v roce 2009 vydala druhé vydání Grafologie z r. 2004.Grafologie pro personalisty a manažery, Grada Publishing 2007.
Tento rok mě přivedl k další metodě – k mediaci. Inspirovali mě nejenom klienti, kteří potřebovali řešit své vnitřní konflikty i konflikty v rodině a práci, ale i klienti z firemních kurzů. Komunikace, konflikty, stres, zdraví – to se stalo hlavními tématy mojí práce. Chtěla jsem získat nové informace o řešení problémů neterapeutickou a neporadenskou cestou – cestou mediátorskou, takže jsem absolvovala kurz mediace. Myslela jsem si, že pro mě bude výhodou znalost terapeutických technik, ale to byl naprostý omyl, protože mediátorské techniky jsou naprosto odlišné a dalo mi práci se odseknout od naučených postupů. Po prvním zklamání že začínám od nuly přišlo nadšení nad výsledky, které mediační postupy přinášejí při řešení sporů. Některé vybrané techniky jsem zařadila do kurzů pro manažery při řešení vnitrofiremních sporů.Kurz Komplexní výcvik mediace, Asociace českých mediátorů české republiky, 2008.
Tento rok byl pro moji praxi významný spíš soukromým působením, protože uplynula roční práce na nové knize, kterou jsme spolu s mými kamarádkami napsaly. K naší dlouholeté spolupráci s Danou Češkovou, mou úžasnou přítelkyní, s kterou jsme se poznaly v našich 9 letech, jsme získaly i Tamarku Cenkovou, naši terapeutickou guru a skvělou přítelkyni. Skloubily jsme terapii, poradenství a grafologii do knihy a naší spolupráce jsme si považovaly, protože jsme si jí prostě užívaly 🙂 Grafologie v poradenské a terapeutické praxi, Grada Publishing, Praha 2011.
V tomto roce jsme s Danuškou Češkovou otevřely první kurz Moveterapie. Pro mou roli lektora to byla nová zkušenost – a naprosto úžasná. Sešla se skupina budoucích terapeutech z různých koutů naší země a bylo nádherné sledovat jejich krůčky a kroky při používání moveterapeutických postupů. Celé roky se pořád učím něčemu novému, jak při práci s klienty, kteří přichází na terapie, tak i v oblasti firemních kurzů, ke kterým přibylo i individuální koučování manažerů se zaměřením na slaďování soukromého a pracovního života (téma, které často řeším i s klienty při terapeutickém sezení). Mým hlavním pracovním tématem je radost ze života – cesta k tomuto pocitu, aby byl co nejčastější 🙂
Učím ostatní a učím sebe ve Wroclavi. Čeští studenti speciální pedagogiky – líheň tolik potřebných učitelů, kteří už vlastně učiteli jsou – většina z nich má i mnohaleté zkušenosti z práce s dětmi se speciálními potřebami. Je to baví a mě baví je učit. Jejich nadšení mi dává energii a moje nadšení dává energii jim. Paráda Moje doktorandské studium je plné zajímavých přednášek a málo zajímavé (protože velmi časově náročné) prakticky každodenní práce s internetem při studiu.Zemřel mi tatínek a po třičtvrtě roce maminka prodala chalupu u Žebráku a koupila domeček s krásnou zahrádkou a studnou u nás v České Lípě. Za tři dny jí lékaři řekli, že má agresivní formu leukémie. Čas se začal počítat na týdny. Moc jsme jich neměly. Přestěhovala jsem se postupně do Prahy za ní a rušila své pracovní i studijní závazky, vozila ji k lékařům a na pravidelné krevní transfuze. Odešla a mě se překlápěly hodnoty, až se ustálily a já přestala do Wroclavi jezdit učit se i učit. Smutnila jsem a věřila, že to během několika let přejde.
Covidová pandemi a lockdown. Něco pro nás všechny nepředstavitelného, nového a hrůzného. Mohla jsem jenom pracovat z domova prostřednictvím online – vidět a slyšet se s klienty, kteří to potřebovali. Začala jsem učit na VŠ Humanitas Filia Prag v Praze budoucí psychology – kombinovanou formu studia – online, protože zahájení existence v Praze bylo načasované přesně na dobu pandemie. Studenti byli prakticky všichni z oboru, který ale potřebovali (a potřebují) mít zastřešený studiem „klinické psychologie“. Mnoho z nich má tituly z jiných vysokých škol, ale touha po studiu čisté psychologie je v různém věku a s různými zkušenostmi přivedla sem. Pro mě je potěšením s nimi pracovat a užívám si možnosti předávat jim zkušenosti a znalosti, které mám. Předmět Komunikace a rozvoj ve firemním prostředí zahrnuje možnosti spolupráce psychologa s firmou. Mým miláčkem je předmět Vybrané projektivní metody, kde přednáším o metodách, které už více než 20 let používám při práci ve firmách při rozvoji jejich zaměstnanců a manažerů, ale i u svých klientů v poradně – Barevný sémantický diferenciál, Test nedokončených vět, Grafologii, Kresbu postav, B-test atd. Je to ne zcela standardní situace, protože mnoho z nich práci psychologa ( s terapeutickým výcvikem a garantem za sebou) vykonává, takže přednášky neprobíhají formou předkládání různých teorií, ale i zkušeností samotných studentů.
Kvantování. Co je a není realita. Je moje realita stejná jako realita druhých a nebo má každý svou? Opravdu si vytváříme realitu svými myšlenkami, svým vědomím a soustředěnou pozorností? Velké téma, které mě oslovilo – spíš omráčilo – při sledování rozhovorů s profesorem Janem Rakem, předním českým jaderným fyzikem, který v CERNu pracoval přes 10 let jako vedoucí projektů s fyziky s celého světa. „Spousta lidí žije v zajetí, že něco nejde, něco jiného se musí a tak dále, ale to je pouze omezování vlastního vědomí a nesvoboda. Ve skutečnosti má každý možnost vytvářet si takovou realitu, jakou chce.“ Napadlo mě, že se už nejedná o čistou fyziku, ale fyziku, do které se velkou měrou vmíchala filozofie a stejně jako kdysi se staly propojenými. Věda a filozofie. A realita. Téma, které mě drží i v roce 2023, kdy píšu tyto řádky. Není jednoduché to pochopit a přijmout, i když důkazů máme každý ze svého vlastních zážitků dostatek.
Mlaďoši. Začali se mi objevovat v poradně, i když jsem zaměřená hlavně na dospělé. Tak se to stalo a já přijala fakt, že oni mě mají něčím obohatit a já jim mám v něčem pomoci. Stalo se. Takže jsem si připravila projekt svého působení mezi mlaďochy a nabídla ho vyhlášenému soukromému gymnáziu Educanet v Praze a soukromé střední škole Klíč v České Lípě. Bavilo a baví mě stále mluvit s nimi nejenom o potížích, které je v životě potkávají a pomáhat jim najít řešení, ale hlavně sledovat jejich rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních názorů, analyzování situace a propojování informací, která vedou k řešení. Do předmětu Studijní a karierní poradenství, který se odehrává formou seminářů, se vejde mnoho – od řešení konfliktů, nového pohledu na mezigenerační komunikaci – potřeby a třecí plochy, sebepoznání, zvyšování sebevědomí, práci s trémou až po zvažování vysokoškolského oborového zaměření nebo výběr práce, která je bude bavit – protože pak v ní budou dobří.
Říjen – víkendový kurz sebepoznání. Překrásný Bořetínský statek jenom pro nás – skupinu našich klientek a kamarádek a 2 lektorky – mě a Danušky Češkové z naší pražské poradny v Kolovratech. Témata vztahy, ženská síla, relaxace a meditace zaměřené na ženskou sílu, příběhy, vyprávění, čarování při úplňku, naše realita – kvantování, které vlastně běžně zažíváme, vnímání přítomnosti…. spousta smíchu a pohody. Slunečný podzim a čerstvě utržená voňavá jablíčka. Všechny jsme si to moc užily a naplánovaly si pokračování.
Umělá inteligence. Velké téma pro studenty na střední i na vysoké škole, velké téma pro mlaĎochy i dospělé. Co se s ní děje teď a hlavně co se díky ní bude dít v budoucnu. Někteří studenti dokonce změnili svoje směřování studia na VŠ obory – například oblast tlumočení a překladů se v současnosti jeví jako míň uplatnitelná po studiu (za 5 let)… Nikdo neví, jenom sledujeme současné informace a mlhavé predikce. Věřím, že lidské slovo, pochopení, emoce, povzbuzení a láska budou mít pořád větší slovo a budou potřebné a žádané oproti umělé inteligenci. Věřím. V březnu měla moje bývalá tchýně 90té narozeniny. Pozvala mě i mého současného muže na oslavu. Samozřejmě i mého syna se ženou a synem, jejím pravnoučetem, kterých má pět. Na velkou oslavu přijel i můj první manžel z Ameriky se svou současnou ženou. Neviděli jsme se 25 let !!! Jenom jsme si občas povídali po telefonu. Ještě dříve než na oslavě jsme se viděli na nádraží v České Lípě. Přicházel jiný muž a vítala ho jiná žena. Vzhledem i myšlením. Stejná zůstala jenom naše barva hlasu. Zvláštní pocit, zvláštní dvě hodiny u kávy.

1996
2001
2002
2004
2005
2007
2008
2011
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Zajímá mě komunikace, která funguje – předcházení a řešení pracovních i soukromých konfliktů, takže jsem absolvovala výcvik pro mediátory u Asociace mediátorů ČR (AMCR).

Více než 10 let učím externě na vysoké škole denní studenty a studenty kombinované formy studia a moje předměty jsou zaměřené hlavně na komunikaci, řešení konfliktů, seberozvoj a firemní vzdělávání – rozvoj zaměstnanců a manažerů.

Spolupracuji i s firmami, kde dlouhodobě působím jako lektor a kouč manažerů s hlavním zaměřením na sladění jejich pracovního a soukromého života, rozvoje znalostí z psychologie pro práci s lidmi v jejich týmu – i s různorodým složením generačních skupin generací X, Y a Z, rozvoje komunikace – řešení konfliktů, prezentačních dovedností …. a radosti ze života.

Vedu spolu se svou kolegyní Danou Češkovou (www.danaceskova.cz) kurzy grafologie a výcvikové kurzy Moveterapie (www.therapycentrum.cz)

Baví mě grafologie, sledování různorodosti rukopisů a různorodosti lidských povah. To mě přivedlo k rozborům množství rukopisů, k vedení kurzů pro firmy (hlavně bankovní sektor – zaměření na padělání podpisů), jednotlivce a k spoluautorství tří publikací o grafologii, které nám vydala Grada Publishing – Grafologie, Grafologie pro personalisty a manažery, Grafoogie v poradenské a terapeutické praxi. Ve své terapeutické praxi používám jako metodu Grafoterapii, kde využívám své znalosti z grafologie.

Co vás nejspíš o mě zajímá nejvíce je, že působím jako terapeut pro klienty, kteří za mnou přicházejí se svými obtížemi, které jim komplikují život.

Tou nejdůležitější informací pro vás je, že působím jako terapeut. Více se dozvíte v záložce na horní liště „SLUŽBY“ a také pod záložkou „CENÍK„, kde jsou ve spodní části uvedeny odpovědi na časté dotazy.

Telefon: +420 733 785 797
Česká Lípa, Praha

Prohlížením webu souhlasíte s používáním cookies souborů. Více informací

Jak Google využívá soubory cookie. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Zavřít